Eixos bàsics de Societat Justa Despí (S.J.D.).

Posted by: | Posted on: December 1, 2014

SOCIETAT JUSTA DESPÍ (S.J.D.) és un partit polític-social centrat en la nostra realitat més immediata, en l’anhel d’una SOCIETAT MÉS JUSTA a Sant Joan Despí; LOCAL, INDEPENDENT I D’ESQUERRES.

El nostre principal interès és la ciutadania de Sant Joan Despí i la nostra ciutat. Lluny de lluites partidistes o relacionades amb altres àmbits d’actuació municipal, les decisions que pren Societat Justa Despí (S.J.D.) no estan mediatitzades per declaracions, comportaments, estratègies que sorgeixin de fora de la nostra ciutat, ja sigui a Barcelona, Madrid o on sigui.

Volem exercir el nostre càrrec de ciutadans, ja que considerem que ser ciutadà és un càrrec públic en si mateix, i com a tal obliga. El fàcil és quedar-se a casa o maleir la política i no proposar res. Al novembre de 2012 vam donar el pas de constituir-nos com partit i donar així una alternativa diferent i independent a la ciutadania de Sant Joan Despí.

Des de l’esquerra emfatitzant l’aspecte social, pretenem emprendre aquest EXERCICI DE CIUTADANIA a través de 4 idees fonamentals:

1. REPRESENTACIÓ.
Volem REPRESENTAR als ciutadans de Sant Joan Despí, sense mediacions ni interferències de qualsevol tipus d’interès partidista. Serem una via directa d’accés de la ciutadania a la gestió local. Presentarem propostes, denúncies, preguntes, mocions, etc., en el ple municipal impulsades per ciutadans a nivell individual o col·lectiu sempre que aquestes no contradiguin el nostre ideari ni principis. En aquesta línia estimularem la participació ciutadana com a millor forma d’auto-representació.

2. LOCAL, INDEPENDENT I D’ESQUERRES.
Som lliures en la nostra acció precisament perquè som LOCALS I INDEPENDENTS. Fonamentem les nostres propostes en els interessos de la ciutadania i de la pròpia ciutat de Sant Joan Despí per sobre de qualsevol interès partidista. No tenim fils per sobre dels nostres caps ni lligams que ens impedeixin aixecar la mà per preguntar quan alguna cosa no ens quadra. Com a partit polític d’esquerres, conseqüentment no combreguem amb cap mena de nacionalisme, sigui directament o indirectament i procedeixi d’on procedeixi. Abans de res practiquem la filosofia del respecte a les opinions i anhels aliens, independentment de compartir o no. Seguirem centrats en la nostra tasca municipal, defensant els drets de ciutadania en general i dels més desfavorits en particular.

3. TRANSPARÈNCIA.
La TRANSPARÈNCIA hauria de ser la base de la política d’avui, és la millor prevenció contra la corrupció i la mala gestió. La practiquem i projectem a nivell intern i extern, i pretenem que sigui assumida, fomentada i practicada plenament pel nostre Ajuntament, com no podria ser d’una altra manera. Actualment hi ha mitjans tècnics perquè un Ajuntament faciliti als seus ciutadans tota la informació que legalment pugui transmetre. L’Administració ha de ser part activa d’aquesta transmissió d’informació pública, no passiva.

4. EFICIÈNCIA DELS RECURSOS PÚBLICS.

Per Societat Justa Despí (S.J.D.) Gestionar un ajuntament es fonamenta en emprar els diners de tots en les prioritats comunes, en fons i forma, particularment posant especial èmfasi en l’àrea social. Proposem una gestió EFICIENT DELS RECURSOS PÚBLICS; una vegada cobertes les despeses corrents, el primer és procurar el benestar dels nostres veïns. El primordial és centrar esforços en la creació d’ocupació i en què ningú deixi de cobrir les seves necessitats bàsiques. Cada euro públic ha de ser valorat i no menyspreat, per petites que fossin les xifres, sempre hi ha recursos que poden emprar-se més eficientment. Les despeses prescindibles són precisament això, prescindibles.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *