Sant Joan Despi; la ciutat que s’estima la informació, la difusió, la publicitat, la propaganda, la edició i la distribució.

Posted by: | Posted on: gener 23, 2013

Bussejant al pressupost de Sant Joan Despí per 2013 he trobat unes dades curioses que voldria compartir. A saber.

M’estic referint a diferents partides d’INFORMACIÓ, DIFUSIÓ, PUBLICITAT I PROPAGANDA..

M’hagués agradat tenir informació més afinada, però de moment, això és el que es fa públic. Amb el temps, amb la insistència de la ciutadania, s’aconseguiran factures, detalls i altres. No ho dubteu, algun dia cada despesa de cada Ajuntament haurà de ser justificat a l’euro. No perdem l’esperança.

Us faig una relació de les partides a les quals em refereixo:

Org. Prog. Econ. Pressupost Inicial
-23 430 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ (TURISME) 1.034 €
-23 431 22000 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ (CONSUM) 1.300 €
-20 1724 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 7.000,00 €
-18 232 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 2.404,89 €
-19 929 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 10.000,00 €
-20 1721 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: MOBILITAT SOSTENIBLE 8.000,00 €
-20 1722 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: CANVI CLIMÀTIC I AIGUA 4.000,00 €
-20 1723 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: GESTIÓ AMBIETAL 4.000,00 €
-16 9201 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 3.000,00 €
-13 433 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 7.028,00 €
-25 3385 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 200,00 €
-25 3384 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ (CARNAVAL) 1.000,00 €
-25 3386 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: ESTIU AL PARC 500,00 €
-09 335 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: ARTS ESCÈNIQUES 6.000,00 €
-10 3421 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: SALVADOR GIMENO 12.000,00 €
-09 3382 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: FESTA MAJOR 1.500,00 €
-09 3382 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: CICLE FESTIU 5.500,00 €
-10 3411 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: POTENCIACIÓ DE L’ESPORT ES 3.000,00 €
-09 3349 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: ESCOLA D’ART 3.000,00 €
-09 3343 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: CENTRE CÍVIC TORREBLANCA 3.000,00 €
-09 3345 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: CAN NEGRE 3.000,00 €
-09 3323 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: BIBLIOTECA EIXAMPLE 2.200,00 €
-09 3321 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: BIBLIOTECA M. MARTÍ I POL 2.200,00 €
-10 3422 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: POLIESPORTIU F. CALVET 7.000,00 €
-10 3423 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: PISCINA FONTSANTA 1.000,00 €
-10 3412 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: ESPORT POPULAR 4.000,00 €
-11 317 22602 DESPESES D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 8.000,00 €
-11 3317 22602 DESPESES D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 2.000,00 €
-13 924 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 48.015,00 €
-12 920 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 500,00 €
-07 3242 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000,00 €
-05 313 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 2.000,00 €
-03 2334 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 256,00 €
-07 320 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ: EDUCACIÓ 11.000,00 €
-01 912 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 26.723,00 €
-02 924 22602 PROMOCIÓ I INFORMACIÓ DEL CIVISME 24.928,00 €
-02 924 22691 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ PLANS D’EMERGÈNCIA 900,00 €
-03 2310 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 644,00 €
-04 2410 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 5.395,00 €
-03 2316 22602 INFORMACIÓ I DIFUSIÓ (ATENCIÓ ALA DONA) 8.750,00 €
Totes aquestes partides destinades a INFORMACIÓ, DIFUSIÓ, PUBLICITAT I PROPAGANDA sumen un total de 242.977,86 €, és a dir, 40.428.119 pessetes. Crec que gairebé 40 milions i mig de pessetes per a INFORMACIÓ, DIFUSIÓ, PUBLICITAT I PROPAGANDA són molts diners. És adequat i/o ètic que el nostre govern municipal dediqui aquesta quantitat de recursos públics en plena crisi en aquest concepte?, es podria informar a la ciutadania emprant molt menys diners, sense malbaratar, sent eficient en ocupació dels recursos públics?, es podria destinar molts d’aquests diners d’aquestes partides, objectivament prescindibles, per a finalitats molt més socials?, no seria això últim una política veritablement d’esquerres, gastar el que es té en el veritablement important no en el superflu? No obstant això, això ja ve succeint des de fa molts anys. La campanya de promoció de FiraDespí 2008 va ser un exemple de desplegament de mitjans quant a informació, difusió, publicitat i propaganda.
Tot cal dir-ho, dels 242.977,86 € pressupostats, hi ha partides que almenys tenen una destinació publicada; sumen 118.812 € (19.768.653 pessetes). Les que no tenen una destinació especificada es corresponen a 124.165,89 € (20.659.465 pessetes), la qual cosa significa que un 51,1 % de les despeses en INFORMACIÓ, DIFUSIÓ, PUBLICITAT I PROPAGANDA no tenen una justificació en la partida general 226 DESPESES VARIES l’import de la qual és d’1.101.528,09 € ( 183.216.112 pessetes).

Si dividim per 12 tot el pressupost destinat a Sant Joan Despí a INFORMACIÓ, DIFUSIÓ, PUBLICITAT I PROPAGANDA (incloent agost, on l’activitat baixa molt considerablement), tenim pressupostats 20.248 € (336.689 pessetes) per a despeses en INFORMACIÓ, DIFUSIÓ, PUBLICITAT I PROPAGANDA Al MES. Si ho calculem només tenint en compte les partides on no s’indica la destinació de les mateixes, els contribuents tenim pressupostats mensualment 10.347 €, és a dir, 1.721.595 pessetes en aquests menesters. No està malament tenir aquest pressupost per a un Ajuntament d’una mica més de 30.000 habitants. Em pregunto, a Sant Joan Despí, on és la crisi?Sincerament, desconec les despeses estrictament necessàries que té el nostre Ajuntament quant a material d’INFORMACIÓ, DIFUSIÓ, PUBLICITAT I PROPAGANDA, sobretot el que no té especificat una finalitat concreta (el 51,1%), però m’agradaria que fossin realment públics. El dolent de no fer-ho tot públic és que deixa massa espai a la imaginació, pel bé i per mal. Tracto d’imaginar factures on poder emprar el pressupostat en INFORMACIÓ, DIFUSIÓ, PUBLICITAT I PROPAGANDA i no sóc capaç de situar les partides. A què poden anar destinats els 200 € d’una de les partides? Pot ser que sembli una quantitat petita, pot ser que per al concepte que li correspongui sigui molt o no. Em quedo amb que és la xifra que millor es podrà justificar en un futur, ja que 200 € és una quantitat relativament petita. Potser una instància preguntant per ella pugui treure’ns de dubtes. A què pot correspondre aquesta partida de 200 €?, a 1.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? (veure www.saxoprint.es per contrastar. Inclou impressió, acabats finals, costos d’enviament i IVA). Ja ho veurem, segur que els 200 € tindran una explicació.

Però comencem pel principi, analitzant partida per partida:

-1.034 € a què poden correspondre?, a més de 5.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 1.034 € tindran una explicació.

-1.300 € a què poden correspondre?, a 6.500 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 1.300 € tindran una explicació.

-1.700 € a què poden correspondre?, a 8.500 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 1.700 € tindran una explicació.

-2.404,89 € a què poden correspondre?, a més de 12.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 2.404,89 € tindran una explicació.

-10.000 € a què poden correspondre?, a 50.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 50.000 € tindran una explicació.

-8.000 € a què poden correspondre?, a 40.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 8.000 € tindran una explicació.

-4.000 € a què poden correspondre?, a 20.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 4.000 € tindran una explicació.

-Altres 4.000 € a què poden correspondre?, a 20.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 4.000 € tindran una explicació.

-3.000 € a què poden correspondre?, a 15.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 3.000 € tindran una explicació.

-7.028 € a què poden correspondre?, a més de 35.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 7.028 € tindran una explicació.

-Els ja esmentats 200 € a què poden correspondre?, als ja esmentats 1.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 200 € tindran una explicació.

-1.000 € a què poden correspondre?, a 5.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 1.000 € tindran una explicació.

-500 € a què poden correspondre?, a 2.500 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 500 € tindran una explicació.

-6.000 € a què poden correspondre?, a 30.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 6.000 € tindran una explicació.

-12.000 € a què poden correspondre?, a 60.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 12.000 € tindran una explicació.

-1.500 € a què poden correspondre?, a 7.500 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 1.500 € tindran una explicació.

-5.500 € a què poden correspondre?, a 27.500 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 5.500 € tindran una explicació.

-3.000 € a què poden correspondre?, a 15.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 3.000 € tindran una explicació.

-Altres 3.000 € a què poden correspondre?, a 15.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 1.300 € tindran una explicació.

-Altres 3.000 € a què poden correspondre?, a 15.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 3.000 € tindran una explicació.

-Altres 3.000 € a què poden correspondre?, a 15.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 3.000 € tindran una explicació.

-2.200 € a què poden correspondre?, a 11.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 2.200 € tindran una explicació.

-Altres 2.200 € a què poden correspondre?, a 11.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 2.200 € tindran una explicació.

-7.000 € a què poden correspondre?, a 35.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 7.000 € tindran una explicació.

-1.000 € a què poden correspondre?, a 5.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 1.000 € tindran una explicació.

-4.000 € a què poden correspondre?, a 20.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 4.000 € tindran una explicació.

-8.000 € a què poden correspondre?, a 40.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 8.000 € tindran una explicació.

-2.000 € a què poden correspondre?, a 10.500 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 2.000 € tindran una explicació.

-48.015 € a què poden correspondre?, a 240.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 48.015 € tindran una explicació.

-500 € a què poden correspondre?, a 2.500 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 500 € tindran una explicació.

-1.000 € a què poden correspondre?, a 5.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 1.000 € tindran una explicació.

-2.000 € a què poden correspondre?, a 10.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 2.000 € tindran una explicació.

-256 € a què poden correspondre?, a més d’1.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 256 € tindran una explicació.

-11.000 € a què poden correspondre?, a 55.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 11.000 € tindran una explicació.

-26.723 € a què poden correspondre?, a més de 133.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 26.723 € tindran una explicació.

-24.928 € a què poden correspondre?, a més de 124.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 24.928 € tindran una explicació.

-900 € a què poden correspondre?, a 4.500 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 900€ tindran una explicació.

-644 € a què poden correspondre?, a més de 3.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 644 € tindran una explicació.

-5.395 € a què poden correspondre?, a més de 26.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1 HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 5.395 € tindran una explicació.

-8.750 € a què poden correspondre?, a més de 43.000 flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1HKS) 250 mg/m2 en acabat brillant? Ja ho veurem, segur que els 8.750 € tindran una explicació.

Sent exageradament generosos en el càlcul i tenint com a referència que un 1.000 *flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1*HKS) 250 mg/m2 en acabat brillo (veure www.saxoprint.es per contrastar. Inclou impressió, acabats finals, costos d’enviament i IVA) costen aproximadament 200 €, i sense tenir en compte que quants més *flyers es comprin el preu baixa considerablement, pel cap baix, el pressupost en INFORMACIÓ, DIFUSIÓ, PUBLICITAT I PROPAGANDA de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per 2013, és a dir 242.977,89 € (40.428.119 pessetes) dóna com a mínim para:

-Mes d’1.205.000 *flyers grandària A4 (foli) imprès per les dues cares a 5/5 colors (escala europea+1*HKS) 250 mg/m2 en acabat brillo. Ja ho veurem, segur que aquests 242.977,89 € (40.428.119 pessetes) pressupostats en DESPESES EN INFORMACIÓ, DIFUSIÓ, PUBLICITAT I PROPAGANDA tindran una explicació.

A tot això cal tenir en compte alguna cosa molt important. En l’exposat NO ENTRA LES DESPESES DE LA partida EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ BUTLLETÍ MUNICIPAL I UNS ALTRES, l’import pressupostat del qual és de 99.607 € (16.573.210 pessetes), que juntament amb la partida DESPESES DE PUBLICACIONS I EDICIONS, EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ; 10.000 € (1.663.860 pessetes), fan un total en el concepte 240, *DESPESES D’*EDICIÓ I *DISTRIBUCIÓ, de 109.607 € (18.237.070 pessetes).

Per ser justos, i tenint en compte que es pressupostés un 10% de la despesa a la distribució dels flyers (24.297 €, 4.042.680 pessetes), conclouríem que, amb el pressupost del nostre Ajuntament per 2013 en INFORMACIÓ, DIFUSIÓ, PUBLICITAT I PROPAGANDA, es podrien teòricament EDITAR i DISTRIBUIR l’equivalent a un import de 218.680,89 € (36.385.438 pessetes), és a dir 1.093.000 flyers, podent-se emprar 24.297 € (4.042.680 pessetes) en la DISTRIBUCIÓ dels mateixos.

Ja podem dir ben clar que a Sant Joan Despí hem sortit de la crisi. Les xifres ho demostren. A Sant Joan Despí pressupostem més de 20.200 € (3.360.000 pessetes) al mes -agost inclòs- només en despeses en informació, difusió, publicitat i propaganda, si a això afegim el res menyspreable concepte 240 DESPESES D’EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ per un import total de 109.607 € (18.237.070 pessetes) on es pressuposta la despesa en el “Butlletí” i altres publicacions, resulta que tenim per 2013 pressupostats 352.584,89 € (58.665.189 pessetes) entre DESPESES EN INFORMACIÓ, DIFUSIÓ, PUBLICITAT, PROPAGANDA I EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ. Per a tots aquests conceptes, l’Ajuntament de Sant Joan Despí té pressupostats en UN SOL MES COM A MITJANA 29.382 € (4.888.753 pessetes).

Alguns pensaran que dins del pressupostat entren les retransmissions en directe dels plens per l’emissora local Ràdio Despí, a més de l’emissió en directe per streaming dels plens a través d’internet, encara que només fora amb una càmera fixa. Fa uns anys que vam entrar al segle XXI i un Ajuntament amb tant poder és normal que procuri alguna, encara que fos una partida modesta, a la INFORMACIÓ I DIFUSIÓ en directe dels plens municipals. Doncs no, això no està contemplat en el concepte 226 DESPESES DIVERSES (1.010.528,09 €; 183.278.852 pessetes). Segons sembla amb més de 183 milions de pessetes de pressupost no arriba perquè la ciutadania pugui escoltar i veure els plens en directe (i posteriorment en diferit). Potser és que no estem parlant del concepte correcte. Retransmetre els plens per la ràdio i per internet entraria en un altre apartat al pressupost, en el concepte 222 COMUNICACIONS, més concretament en la partida de SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, el pressupost de la qual puja a 235.000 € (39.100.710 pessetes). Doncs resulta que no. Tampoc al pressupost de SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, es contempla l’accés públic als plens de les persones que per diferents circumstàncies els agradaria assistir i no poden o els agradaria veure’ls en diferit quan tinguessin l’ocasió.

Resumint, quan aconseguim una TRANSPARÈNCIA REAL les coses canviaran, s’acabaran les suposicions i no pertocarà a la imaginació. Amb les factures davant cadascun podrà formar-se la seva pròpia opinió sobre si es fa un bon ús o no els nostres diners.

Si això és crisi que baixi qui hagi de baixar i ho vegi. Això sí, hem d’estar molt orgullosos, ja que en altres coses no sé si estarem mancats, però al que es refereix a INFORMACIÓ, DIFUSIÓ, PUBLICITAT, PROPAGANDA I EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ molt bé assortits, tant com que podem pressupostar els ja esmentats 352.584 € (58.665.189 pessetes) en aquests conceptes. En temps de crisi, què millor que estar ben informat! Ja ho diu el lema “Sant Joan Despí; la ciutat que s’estima la informació, la difusió, la publicitat, la propaganda, la edició i la distribució”

CIUTADÀ DE SANT JOAN DESPÍ

Facebook: Manuel Ruiz Casanellas

Twitter: @MRuizCasanellas

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *