Societat Justa Despí (S.J.D.). Ple del 25 de febrer de 2016 a Sant Joan Despí.

Posted by: | Posted on: February 26, 2016

PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de l’acta anterior de 28 de gener de 2016.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLlC, SOSTENIBILlTAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA i SERVEIS GENERALS
3. Dictamen d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità de la PA-3, av. de Barcelona 97.

4. Dictamen d’incoació de l’expedient de delimitació del terme municipal de Sant Joan Despí i nomenament de la Comissió Municipal de Delimitació.

5. Dictamen per l’aprovació inicial de l’ordenança de transparència i administració electrònica de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

6. Dictamen d’aprovació del Codi de bon govern de l’Ajuntament de Sant Joan Despí

7. Dictamen d’aprovació de la suspensió pel termini d’un any de la tramitació d’expedients sotmesos al règim de declaració responsable de l’annex I, epígraf 471, de la Llei 16/2015 de 21 de juliol, de simplificació administrativa, en locals de planta baixa amb la finalitat d’elaborar l’estudi de reordenació d’usos.

PART DE CONTROL
8. MOCIONS
8.1. Moció presentada pel grup municipal SI QUE ES POT/SI SE PUEDE de comdemna de la decisió del Tribunal Suprem d’anul·lar la sentència exculpatòria de l’audiència pels fets del 15 de juliol de 2011.

8.2. Moció presentada pel grup municipal SI QUE ES POT/SI SE PUEDE per sumar-se a la Llei 25 presentada al Congrés dels Diputats.

8.3. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-MES-AM pel pagament de les taxes municipals.

9. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *