Societat Justa Despí (S.J.D.) sol·licita participar en el Consell de Serveis Socials de Sant Joan Despí.

Posted by: | Posted on: April 19, 2016

(Fotografia de Ros Fernández).

Divendres passat dia 15 d’abril Societat Justa Despí (S.J.D.) va presentar una instància en el nostre Ajuntament sol·licitant la inclusió d’un representant del nostre partit en el embrionari Consell Municipal de Serveis Socials. Atès que el Reglament de Règim Intern encara es troba en fase d’esborrany i encara no ha sigut aprovat en sessió plenària tal qual disposa l’article 3 del Reglament del propi Consell Municipal de Serveis Social de Sant Joan Despí, publicat al BOP del 28 d’abril de 2015, hem mostrat el nostre interès en formar part d’aquest important fòrum de participació ciutadana. Estem segurs que l’Ajuntament serà sensible a la nostra petició, com també ho va ser el Consell de Salut quan es va proposar la nostra inclusió i aquesta va ser acceptada.

Exposo:

Hem estat coneixedors de la creació del Consell Municipal de Serveis Socials el Reglament de Règim Intern del qual està en fase d’esborrany.

Donat l’interès sempre demostrat per Societat Justa Despí (S.J.D.) des de la seva fundació a participar en tot el relatiu a Sant Joan Despí, especialment si es tracta d’assumptes socials, i igual que es va incorporar un representant del nostre partit polític al Consell de Salut de la nostra ciutat, en la mateixa línia de col·laboració i participació pel bé comú …

Demano:

Inclusió d’un representant de Societat Justa Despí (S.J.D.) com a membre de ple dret del Consell Municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí, proposant-se a Manuel Ruiz Casanellas.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *