Vídeo-Menú; ple del 13 de febrer de 2014 a Sant Joan Despí.

Posted by: | Posted on: febrer 14, 2014

PART RESOLUTIVA.

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 22 de gener de 2014.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.
Área de serveis generals i coordinació del territori

3. Dictamen d’aprovació definitiva del pressupost de 2014.

4. Dictamen d’aprovació de l’expedient de contractació relatiu a l’adjudicació, per procediment obert, del contracte que té per objecte la prestació de serveis esportius i altres serveis de caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal a Sant Joan Despí.

5. Dictamen d’aprovació de la resolució de les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial de modificacions a l’Ordenança del Civisme i la Convivència a Sant Joan Despí, i aprovació definitiva de la mateixa.

6. Dictamen d’aprovació de la resolució de les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial de modificacions a l’Ordenança Municipal de Circulació, i aprovació definitiva de la mateixa.

7. Dictamen d’aprovació de la resolució de les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial de la modificació del reglament del servei d’aparcaments de les zones d’estacionament sotmeses a control horari i règim tarifari i aprovació definitiva del mateix.

8. Dictamen d’aprovació de la modificació d’articles del reglament de règim interior dels mercats municipals a Sant Joan Despí i derogació del capítol XIII, relatiu a la venda no sedentària.

9. Dictamen d’aprovació d’ampliació de la delegació en l’ORGT de la Diputació de Barcelona.

PART DE CONTROL

10. MOCIONS:

10.1 Moció que presenta el grup municipal Partit Popular de l’Ajuntament de Sant Joan Despí: “Igualtat participativa “.

10.2 Moció que presenta el grup municipal ICV-EUIA de l’Ajuntament de Sant Joan Despí: “Rebuig a la pujada tarifària de l’ATM”.

11. Precs i Preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *