Societat Justa Despí (S.J.D.) Vídeo-MENÚ del Ple de desembre 2013 a Sant Joan Despí.

Posted by: | Posted on: desembre 19, 2013

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 14 de novembre de 2013.

2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia.

Área de serveis generals i coordinació del territori

3. Dictamen d’aprovació del pressupost general per a l’any 2014 de l’Ajuntament i de la Societat Mercantil Municipal ADSA.

4. Dictamen d’aceptació de la petición de la Societat Mercantil Municipal ADSA relativa al deute amb l’Ajuntament.

5. Dictamen d’aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’any 2014.

6. Dictamen d’aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per a l’any 2014.

7 Precs i Preguntes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *