Ayuntamiento

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: February 15, 2013

Resposta de l’Ajuntament a la instància presentada en relació als robatoris a Pla de Vent-Torreblanca.

Senyor,

Ens dirigim a vostès en relació a la instància presentada en aquest Ajuntament amb número de registre d’entrada E2013000946 i data de 12 de febrer de 2013.

A aquest efecte li comuniquen que, segons informe policial, en els últims sis mesos, només han passat tres fets destacables al barri Pla de Vent-Torreblanca, la qual cosa indica un baixíssim índex de fets delinqüencials que ocorren a tot el barri a llarg del temps.

Tot i que pot ocórrer una punta de fets en un moment determinat, treballem conjuntament Policia Local i Mossos d’Esquadra amb l’Associació de Veïns i Veïnes del barri i entitats, centre cívic, i ciutadania que col · laboren en la comunicació de dades, etc. prenent les mesures de seguretat més oportunes en cada moment per dissuadir i prevenir al màxim els possibles fets delictius que poguessin ocórrer a la zona, i el resultat, el d’un barri tranquil pel que fa als fets per vostè resañados.

Comunicar que en el robatori efectuat a la papereria Alfa-Omega, els delinqüents van ser detinguts en el moment per Policia Local i Mossos d’Esquadra.

Atentament,

Antoni Guerra.
Regidor de Seguretat, Policia Local i Protecció Civil.

Sant Joan Despí, 14 de febrer de 2013.

-Instància presentada al Ajuntament el 12 de febrer de 2013-

Societat Justa Despí (S.J.D.); “local, indepedendent i d’esquerres”

Facebook: Societat Justa Despí

Twitter: @S_JustaDespi