Denucia ciudadana

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: February 29, 2016

Societat Justa Despí (S.J.D.) sol·licita l’adequació de les rajoles de la plaça Maria Aurèlia Capmany.

Maria Aurèlia Capmany baldosa
Una veïna ens va comentar que havia patit un accident a l’ensopegar amb unes rajoles en mal estat a la Plaça Maria Aurèlia Capmany, al barri Pla de Vent- Torreblanca. Vam comprovar les rajoles en qüestió i les vam fotografiar juntament amb les taques de sang que van quedar a terra. Societat Justa Despí (S.J.D.) va presentar la corresponent instància al nostre Ajuntament.

Dades de la sol·licitud.
Exposo:
Atès l’estat de conservació de diferents rajoles de la plaça Maria Aurèlia Capmany i la perillositat que suposa per als veïns la continuïtat d’aquesta situació.

Demano:
Reparació i / o substitució immediata de les rajoles referides. Els adjuntem una fotografia d’unes rajoles que van causar la caiguda d’una veïna del barri Pla de Vent-Torreblanca a conseqüència de la qual va patir ferides de diferent consideració a la cara. Adjuntem també fotografia de les restes de sang resultants d’aquest accident.

Atentament,

Documents relacionats:

Maria Aurèlia Capmany baldosa.jpg

Maria Aurèlia Capmany sangre.jpg

Posted by: | Posted on: February 15, 2013

Resposta de l’Ajuntament a la instància presentada en relació als robatoris a Pla de Vent-Torreblanca.

Senyor,

Ens dirigim a vostès en relació a la instància presentada en aquest Ajuntament amb número de registre d’entrada E2013000946 i data de 12 de febrer de 2013.

A aquest efecte li comuniquen que, segons informe policial, en els últims sis mesos, només han passat tres fets destacables al barri Pla de Vent-Torreblanca, la qual cosa indica un baixíssim índex de fets delinqüencials que ocorren a tot el barri a llarg del temps.

Tot i que pot ocórrer una punta de fets en un moment determinat, treballem conjuntament Policia Local i Mossos d’Esquadra amb l’Associació de Veïns i Veïnes del barri i entitats, centre cívic, i ciutadania que col · laboren en la comunicació de dades, etc. prenent les mesures de seguretat més oportunes en cada moment per dissuadir i prevenir al màxim els possibles fets delictius que poguessin ocórrer a la zona, i el resultat, el d’un barri tranquil pel que fa als fets per vostè resañados.

Comunicar que en el robatori efectuat a la papereria Alfa-Omega, els delinqüents van ser detinguts en el moment per Policia Local i Mossos d’Esquadra.

Atentament,

Antoni Guerra.
Regidor de Seguretat, Policia Local i Protecció Civil.

Sant Joan Despí, 14 de febrer de 2013.

-Instància presentada al Ajuntament el 12 de febrer de 2013-

Societat Justa Despí (S.J.D.); “local, indepedendent i d’esquerres”

Facebook: Societat Justa Despí

Twitter: @S_JustaDespi