Instancias

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: November 12, 2013

Societat Justa Despí (S.J.D.) Instància per a la renovació i conservació de bancs a Pla de Vent-Torreblanca.

Ahir dia 11 de novembre, Societat Justa Despí (SJD) va presentar un instància al nostre Ajuntament sol · licitant la renovació i posterior conservació dels bancs de la zona sud del barri Pla de Vent-Torreblanca. En ella vam adjuntar una sèrie de fotos mostrant l’estat actual d’aquests equipaments urbans (veure fotos).

Atenent que la intenció del govern municipal és literalmente la “Millora Constant” del mobiliari urbà, tal com es publicitava en un recent “Butlletí”, els hem recordat la situació de “Constant Oblit” en què estan aquests bancs.

Confiem en una propera actuació municipal al respecte, tal com va passar amb unes atraccions infantils -també de la mateixa zona-, que portaven molt temps sense renovar i amb un estat de conservació lamentable, situació que vam denunciar i il · lustrar a les xarxes socials al seu dia.

2013-11-11 10.29.15

2013-11-11 10.28.55

Posted by: | Posted on: May 3, 2013

Instància presentada a l’Ajuntament de Sant Joan Despí perquè la ciutadania pugui seguir els plens amb més exactitud.

Text de la instància presentada per Societat Justa Despí (S.J.D.) a l’Ajuntament de Sant Joan Despí el 2 de maig de 2013 per que la ciutadania pugui seguir amb més exactitud el desenvolupament dels plens municipals.

Exposo:

Darrerament l’interès per assistir als plens municipals ha crescut molt. La inquietud ciutadana per saber què és el que fan els nostres representants queda reflectida cada segon dijous de mes a la nombrosa assistència que registra el nostre ple municipal. És una cosa que tots hem de celebrar sobretot en un temps on la distància i desconfiança entre la ciutadania i els seus representants polítics és preocupantment creixent.

Els activistes del 15-M a la nostra ciutat han donat molts passos en el sentit de dotar de més transparència la gestió municipal. Van fer una campanya per reclamar la publicació dels pressupostos complets a la pàgina web de l’Ajuntament. El resultat va ser que els pressupostos del 2013 estan penjats actualment amb molt més detall que quan es van presentar inicialment a la pàgina. A més, des de fa diverses sessions, graven en vídeo els plens municipals i més tard els pugen a internet. Això últim amb el silenci atorgant del nostre alcalde, per la qual cosa el felicitem i ens hem de felicitar tots. Altres alcaldes es mostren intolerants quan veuen una càmera en un ple i ordenen aturar la gravació o directament fan fer fora de la sala a la persona que exercita el seu dret de filmar un ple públic. L’associació APTA també assisteix habitualment a les sessions. Molts altres ciutadans també ho fan.

No obstant això moltes coses se’ns escapen als presents -per no dir la majoria- durant el desenvolupament d’un ple. En el mateix es debaten i voten dictàmens, propostes i mocions, però el seu contingut només el coneixen del tot els partits polítics amb representació plenària. La resta d’assistents ens quedem en els titulars i en les petites explicacions / resums que es donen en veu alta, en tot cas insuficients. Efectivament, bastant després de la celebració dels plens, es publiquen les actes amb una informació molt més detallada, però del que es tracta és que es pugui saber amb exactitud el que es vota en cada moment i en temps real. Pensem que és un dret de la ciutadania i en defensa de la mateix presentem aquesta instància.

Sol · licito:

És per això que des de Societat Justa Despí (SJD) proposem i demanem al govern municipal que procuri les actuacions necessàries perquè, igual que s’han penjat els pressupostos municipals en diversos documents pdf a la pàgina web de l’Ajuntament sense per això haver cap inconvenient , es faci el mateix amb els dictàmens, propostes i mocions que es presenten en cada ple abans de la celebració pública dels mateixos. A la mateixa pàgina i alhora que es publica a la web de l’Ajuntament la convocatòria de cada ple, proposem linkejar els documents relatius al que es parlarà al mateix, de manera que qui tingui interès en saber el que passa realment en la gestió municipal tingui la possibilitat de fer-ho en millors condicions.

Estem segurs que per bé de la transparència real que ha de regir tota actuació pública, atendran vostès aquesta petició, pel que els mostrem el nostre agraïment i els avancem la nostra felicitació.

 

Posted by: | Posted on: February 15, 2013

Resposta de l’Ajuntament a la instància presentada en relació als robatoris a Pla de Vent-Torreblanca.

Senyor,

Ens dirigim a vostès en relació a la instància presentada en aquest Ajuntament amb número de registre d’entrada E2013000946 i data de 12 de febrer de 2013.

A aquest efecte li comuniquen que, segons informe policial, en els últims sis mesos, només han passat tres fets destacables al barri Pla de Vent-Torreblanca, la qual cosa indica un baixíssim índex de fets delinqüencials que ocorren a tot el barri a llarg del temps.

Tot i que pot ocórrer una punta de fets en un moment determinat, treballem conjuntament Policia Local i Mossos d’Esquadra amb l’Associació de Veïns i Veïnes del barri i entitats, centre cívic, i ciutadania que col · laboren en la comunicació de dades, etc. prenent les mesures de seguretat més oportunes en cada moment per dissuadir i prevenir al màxim els possibles fets delictius que poguessin ocórrer a la zona, i el resultat, el d’un barri tranquil pel que fa als fets per vostè resañados.

Comunicar que en el robatori efectuat a la papereria Alfa-Omega, els delinqüents van ser detinguts en el moment per Policia Local i Mossos d’Esquadra.

Atentament,

Antoni Guerra.
Regidor de Seguretat, Policia Local i Protecció Civil.

Sant Joan Despí, 14 de febrer de 2013.

-Instància presentada al Ajuntament el 12 de febrer de 2013-

Societat Justa Despí (S.J.D.); “local, indepedendent i d’esquerres”

Facebook: Societat Justa Despí

Twitter: @S_JustaDespi

 

Posted by: | Posted on: January 26, 2013

Neix Societat Justa Despí (S.J.D.); local, independent i d’esquerres.

El divendres passat, el 25 de gener de 2013, es va presentar davant l’Ajuntament de Sant Joan Despí una instància en la qual ens donàvem a conèixer davant la nostra màxima institució local.

SOCIETAT JUSTA DESPÍ (S.J.D.) neix per a representar a la ciudadanía de Sant Joan Despí mitjançant una formació política local, independent i d’esquerres

L’ ideari i estatuts de S.J.D. persegueixen una sèrie de finalitats:

1. REPRESENTACIÓ, 2. LOCAL I INDEPENDENT, 3. ESQUERRA I REPÚBLICA, 4. EXERCICI DE CIUTADANIA, 5. IGUALTAT, 6. TRANSPARÈNCIA REAL, 7. EFICIÈNCIA DELS RECURSOS PÚBLICS, 8. LAÏCISME I PLURALITAT, 9. ECOLOGIA I CIUTAT i 10. PARTICIPACIÓ.

Des de Societat Justa Despí (S.J.D.) us convidem a participar amb nosaltres i us animem a exercir el vostre càrrec com a ciutadans, perquè “SER CIUTADÀ ÉS UN CÀRREC EN SI MATEIX; EXERCEIX-HO” 

Societat Justa Despí (S.J.D.); “local, independent i d’esquerres”

Facebook: Societat Justa Despí

Twitter: @S_JustaDespi