Participación

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: October 18, 2016

Societat Justa Despí (S.J.D.) deja de ser miembro del Consell de Salut tras la relectura del Reglamento de PARTICIPACIÓN municipal.

Acabamos de llegar del Consell de Salut de Sant Joan Despí. Hoy, en nuestra tercera participación, nos han comunicado que Societat Justa Despí (S.J.D.) ya no tenemos voz ni voto en el mismo. Si queremos participar o presentar propuestas debe ser acabado el Consell o bien a través de alguna entidad que traslade nuestras iniciativas.

No tenemos representación en el pleno municipal y según el Reglamento de PARTICIPACIÓN Municipal no podemos ser miembros de pleno derecho, aunque sí se nos seguirá convocando a los Consells y podremos seguir asistiendo como hasta ahora.
Respetamos, como no puede ser de otra manera, las normas. Tampoco queremos que nuestra presencia suponga un agravio comparativo con algún otro partido o entidad que no hayan sido invitados a participar en el Consell de Salut como lo fue S.J.D. en su día, cuando el propio Consell aprobó nuestra incorporación.

Lucharemos e insistiremos en cambiar las normas que consideramos contrarias a la participación real que defendemos, pero para ello hay que ser primero respetuoso con las actuales, pese a que no compartamos su contenido ni sus derivadas.

Con respecto al propio Consell, muy interesante la visita de los representantes del Hospital de Sant Joan Despí. Sin embargo, lo que más nos ha gustado ha sido una de las últimas intervenciones, la de Rossend Fernández, representante de ICV-EUiA, que ha suscitado un debate muy interesante con respecto a la practicidad real del propio Consell, yendo por faena y en el sentido de otorgar al Consell y a lo debatido y deliberado en él, la importancia que este órgano debe tener. El consenso en este punto ha sido generalizado, y se actuará en este sentido.

Desde este escrito, Societat Justa Despí (S.J.D.) también comunicamos nuestra sintonía en este punto. Pensamos que es hora de darle al Consell de Salut la mucha importancia y relevancia que este órgano debe tener. Entre todos, en la medida que cada uno pueda, seguro que lo conseguiremos.

Posted by: | Posted on: June 1, 2016

Denegada la solicitud de Societat Justa Despí (S.J.D.) de inclusión en el Consell de Serveis Socials de Sant Joan Despí.

Ya ha llegado la contestación del Ayuntamiento a la instancia de Societat Justa Despí (S.J.D.) sobre la inclusión de un representante de nuestro partido en el Consell de Serveis Socials de Sant Joan Despí. Vista la publicación del BOP a la que nos remiten, volvemos a encontrar la socorrida condición de “grupos políticos con representación en el pleno”.
Es triste que quienes queremos colaborar nos encontremos una y otra vez con esta condición en muchos de los foros o eventos de participación de nuestra ciudad. Hay que decir que esta normativa es de abril 2015, por lo que los actuales responsables del departamento correspondiente no participaron en su redacción. La respuesta se ha limitado a cumplir lo establecido en el reglamento, obviamente indicando nuestra no posible participación en el Consell. Eso sí, si alguien no está de acuerdo con algo y tiene la posibilidad de cambiarlo, es de esperar que luche por ello y trate de cambiar las cosas. Si no, el famoso “cambio” nunca llegará a nuestra ciudad por mucho que se pregone.

Por otra parte, seguiremos insistiendo en participar en todo lo relativo a Sant Joan Despí en la medida de nuestras modestas posibilidades. Un objetivo claro es la presentación de una moción donde se abra la participación en los diversos foros locales a los partidos políticos que habiéndose presentado a unas elecciones locales no hayan obtenido representación. Creemos que sus votantes, en este caso, 349 de Societat Justa Despí (S.J.D.), y los de las CUP (588), merecen poder ser representados como mínimo en los foros de ciudad. Como es lógico, no en el pleno, pero a otros niveles no representaría ningún problema y además daríamos como pueblo un ejemplo de representación real y fomento de la participación.
Porque, de presentar una moción S.J.D., de nuevo nos encontraríamos con la pertinaz cláusula, instamos a cualquier partido político con representación plenaria que de verdad esté de acuerdo con esta propuesta, o el espíritu de la misma, a que la haga suya y a que actúe en este sentido presentado la moción correspondiente.

De lo contrario, no pasaría nada. Lo entendemos. Tiempo al tiempo. Si de algo estamos seguros es que llegará el día en el que Societat Justa Despí (S.J.D.) obtendrá representación y podrá participar tanto en el pleno como en el resto de foros. Eso sí, esa moción que hoy no podemos presentar la presentaremos, ¿por qué? Porque creemos en la participación real de los ciudadanos y sus representantes en todo lo relativo a lo público. Pese a que entonces no nos hiciera falta, por nosotros no quedará que Sant Joan Despí sea efectivamente una población participativa, y que en el Reglamento de Participación y en los relativos a la misma en los diversos foros, no se encuentren artículos que precisamente lo que hacen es BLINDAR compulsivamente la PARTICIPACIÓN de quienes manifiestan su voluntad inequívoca de hacerlo.
bop

Posted by: | Posted on: April 19, 2016

Societat Justa Despí (S.J.D.) sol·licita participar en el Consell de Serveis Socials de Sant Joan Despí.

(Fotografia de Ros Fernández).

Divendres passat dia 15 d’abril Societat Justa Despí (S.J.D.) va presentar una instància en el nostre Ajuntament sol·licitant la inclusió d’un representant del nostre partit en el embrionari Consell Municipal de Serveis Socials. Atès que el Reglament de Règim Intern encara es troba en fase d’esborrany i encara no ha sigut aprovat en sessió plenària tal qual disposa l’article 3 del Reglament del propi Consell Municipal de Serveis Social de Sant Joan Despí, publicat al BOP del 28 d’abril de 2015, hem mostrat el nostre interès en formar part d’aquest important fòrum de participació ciutadana. Estem segurs que l’Ajuntament serà sensible a la nostra petició, com també ho va ser el Consell de Salut quan es va proposar la nostra inclusió i aquesta va ser acceptada.

Exposo:

Hem estat coneixedors de la creació del Consell Municipal de Serveis Socials el Reglament de Règim Intern del qual està en fase d’esborrany.

Donat l’interès sempre demostrat per Societat Justa Despí (S.J.D.) des de la seva fundació a participar en tot el relatiu a Sant Joan Despí, especialment si es tracta d’assumptes socials, i igual que es va incorporar un representant del nostre partit polític al Consell de Salut de la nostra ciutat, en la mateixa línia de col·laboració i participació pel bé comú …

Demano:

Inclusió d’un representant de Societat Justa Despí (S.J.D.) com a membre de ple dret del Consell Municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí, proposant-se a Manuel Ruiz Casanellas.

Posted by: | Posted on: March 8, 2013

SOCIETAT JUSTA: Participació.

“Res en el món és més perillós que la ignorància sincera i l’estupidesa conscienciosa”. Martin Luther King

Sempre la mateixa opinió, sempre la mateixa queixa: “Tots els polítics són iguals. Es fiquen en política per robar. Això no té remei “…

Quan escoltarem alguna reflexió dirigida a l’acció social, a la consecució de canvis pel nostre compromís com a ciutadans?.

Per molt estrany que ens sembli, nosaltres, en el nostre posicionament personal, ens hem de convèncer que ser ciutadà és un càrrec públic en si mateix. Que el nostre paper no és tangencial en l’ecosistema social, que som jutges i part, que ostentem el poder. Com articular queixes des de la inactivitat i l’abandó dels espais comuns de la nostra societat? No queda un altra, hem d’implicar i participar en el nostre entorn per finalment forçar derivades que provoquin canvis reals …

És cert que hi ha motius per al desànim, no podem negar l’esquematisme buit de les propostes polítiques tradicionals, però cal per tant, establir i desenvolupar nous models de representació i gestió pública. Fins i tot acceptant que la ideologia fineixi, és innegable que subjau una idea d’interès comú. La societat del benestar, en el moment en què ens trobem, pot bé identificar-se amb la bona i transparent gestió dels recursos públics al marge de sigles partidistes.

Els partits orgànics seguiran procurant que l’status quo actual es mantingui. No en va han convertit la política en una fórmula per garantir les seves quotes de poder i gràcies a elles, una lucrativa forma de vida. La desconsideració que patim com a ciutadans és fruit del propi sistema, de la seva incapacitat de donar solució al que anomenem “interès comú” …

Bé, arribats a aquest punt, conscients del caduc i injust dels nostres sistemes de representació, hem de prendre les regnes del nostre entorn, dotar-nos d’una nova realitat. Els grupuscles socials que actuen en proximitat generaran, pel principi de subsidiarietat, noves sinergies que qual taques d’oli creixin fins a “encomanar” estructures més grans i de més rellevància. El que ara fem condicionarà el nostre futur, allò que considerem d’interès comú, el que ens pugui convertir en una societat equitativa i justa.

Tenim el dret i l’obligació de participar en la nostra comunitat. Podem dotar-nos de capacitat d’acció auto-regulada, d’espais comuns, d’alternatives allunyades de les decadents propostes tradicionals. Podem optimitzar el benestar públic aparcant els interessos d’uns pocs i reprendre la idea de poder i representació popular.

En qualsevol cas, la nostra és la primera i última responsabilitat. Ser i comportar-nos com ciutadàns ens obliga a desenvolupar la idea d’identitat plural i de pertinença al nostre entorn, aquell en el qual cada dia interactuem socialment. Actuant amb aquesta responsabilitat, reconeixerem els nostres drets i veurem meridianament clara l’obligació de defensar-los.

En resum, els ciutadans, hem de tenir més i més assolibles mecanismes de col · laboració, apropament i control de tot el relatiu a la gestió dels òrgans de govern.

Som ciutadans, som responsables, hem de participar …

POLÍTICA ÉS MORAL

Facebook: Josep Andreu García Cuestas
Twitter: @JosepGarcaCuest

 

Posted by: | Posted on: October 20, 2012

10. Participació.

S.J.D. fomentarà la participació dels ciutadans en la vida política de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. En aquest sentit establirà mitjans de comunicació oberts permanentment a fi de traslladar les necessitats de la ciutadania a la qual és la institució de tots, bé sigui personal o telemàticament. Entenem que la participació ciutadana no es pot centrar en la pertinença a una entitat local, com es desprèn del Reglament de Participació Ciutadana. Els ciutadans, a nivell individual, han de tenir més i més assolibles mecanismes de col·laboració, acostament i control de tot el relatiu a la gestió municipal.