Transparencia real

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: February 6, 2015

Societat Justa Despí (S.J.D.). Detall dels pressupostos de Sant Joan Despí per al 2015 en 58 pàgines.

A l’audiència pública celebrada a Sant Joan Despí el 9 desembre 2014 on es presentava l’esborrany de pressupostos per al 2015, un membre de Societat Justa Despí (S.J.D.) va preguntar per què el nivell de detall dels pressupostos que es presentaven era inferior al de l’any passat, i si a la pàgina web municipal hauria una versió nova dels pressupostos amb molt més detall que la versió que estava penjada en aquell moment, on només es podien veure els pressupostos per resums de partides (actualment segueix així ).

El dia 5 de gener vam començar l’any sol·licitant a l’Ajuntament els pressupostos detallats. El dia 5 de febrer vam rebre l’e-mail amb la documentació requerida. Avui la posem a disposició de la ciutadania de Sant Joan Despí, tot esperan que estigui penjada en breu a la pàgina web municipal, tal com ens van contestar a l’esmentada audiència pública.

– PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2015 DESPESES: DETALL PER CONCEPTES ECONÒMICS (26 pàgines).

– PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2015 DESPESES: DETALL PER GRUPS DE PROGRAMES (27 pàgines).

– PRESSUPOST GENERLA EXERCICI 2015 INGRESSOS: DETALL PER SUBCONCEPTES (5 pàgines).

Posted by: | Posted on: May 30, 2014

A Sant Joan Despí venem patrimoni o no?, venem barat per construir pisos barats?, segur que serà així?

Malgrat no fer-nos falta vendre patrimoni, perquè “en QUALSEVOL CAS AIXÒ NO HO HEM DE FER”, la ciutadania de Sant Joan Despí acaba de quedar-se sense el solar del carrer Francesc Macià que alhora era un aparcament públic i gratuït al costat de l’estació de tren.
Esperem que almenys els pisos que construeixin aquí siguin realment barats, d’acord amb el preu final ofert. El temps ho dirà.

Posted by: | Posted on: April 14, 2014

Vídeo del ple del 10 d’abril de 2014 a Sant Joan Despí.


1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 13 de març de 2014.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.
Área de serveis generals i coordinació del territori

3. Dictamen per l’aprovació definitiva del conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la societat Baymalex per al desenvolupament d’una actuació urbanística dins de l’expedient de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de l’antiga fàbrica METALARTE a l’avinguda de Barcelona i el carrer Rius i Taulet de Sant Joan Despí.

4. Dictamen d’aprovació de l’expedient i la convocatòria per a l’adjudicació del contracte que té per objecte la prestació de SERVEIS D’ATENCIÓ EDUCATIVA I ALTRES DE
CARÀCTER COMPLEMENTARI O ACCESSORI DE LA XARXA MUNICIPAL D’ESCOLES BRESSOL DE SANT JOAN DESPÍ.

5. Dictamen d’aprovació dels dos dies festius més d’obertura comercial permesa a Sant Joan Despí per al 2014 d’acord amb la Llei 3/2014, de 19 de febrer.

6. Restar assabentat de la declaració amb motiu de la commemoració dels 35 anys d’Ajuntaments democràtics.

7. MOCIONS:

7.1 Moció que presenta el grup municipal del PP per reclamar a la Generalitat el compliment de les resolucions judicials que avalen el model de bilingüisme integral en la educació.

8.- Precs i preguntes.

Posted by: | Posted on: February 14, 2014

Vídeo-Menú; ple del 13 de febrer de 2014 a Sant Joan Despí.

PART RESOLUTIVA.

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 22 de gener de 2014.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.
Área de serveis generals i coordinació del territori

3. Dictamen d’aprovació definitiva del pressupost de 2014.

4. Dictamen d’aprovació de l’expedient de contractació relatiu a l’adjudicació, per procediment obert, del contracte que té per objecte la prestació de serveis esportius i altres serveis de caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal a Sant Joan Despí.

5. Dictamen d’aprovació de la resolució de les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial de modificacions a l’Ordenança del Civisme i la Convivència a Sant Joan Despí, i aprovació definitiva de la mateixa.

6. Dictamen d’aprovació de la resolució de les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial de modificacions a l’Ordenança Municipal de Circulació, i aprovació definitiva de la mateixa.

7. Dictamen d’aprovació de la resolució de les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial de la modificació del reglament del servei d’aparcaments de les zones d’estacionament sotmeses a control horari i règim tarifari i aprovació definitiva del mateix.

8. Dictamen d’aprovació de la modificació d’articles del reglament de règim interior dels mercats municipals a Sant Joan Despí i derogació del capítol XIII, relatiu a la venda no sedentària.

9. Dictamen d’aprovació d’ampliació de la delegació en l’ORGT de la Diputació de Barcelona.

PART DE CONTROL

10. MOCIONS:

10.1 Moció que presenta el grup municipal Partit Popular de l’Ajuntament de Sant Joan Despí: “Igualtat participativa “.

10.2 Moció que presenta el grup municipal ICV-EUIA de l’Ajuntament de Sant Joan Despí: “Rebuig a la pujada tarifària de l’ATM”.

11. Precs i Preguntes.

Posted by: | Posted on: January 23, 2014

Vídeo-MENÚ del ple del 22 gener 2014 a Sant Joan Despí.

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2013.

2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia.
Área de serveis generals i coordinació del territori

3. Dictamen d’aprovació de la rectificació de l’error material en l’acord del Ple de l’Ajuntament de 18/12/2013, pel que fa a la sol·licitud de la Societat Mercantil ADSA relativa el deute amb l’Ajuntament.

4. Dictamen d’aprovació de la modificación dels estatuts del Consorci Local Localret.

5. Dictamen d’aprovació inicial del conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la Societat BAYMALEX S.L. per al desenvolupament d’una actuació urbanística dins de l’expedient de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de l’antiga fàbrica Metalarte a l’avinguda Barcelona i el Carrer Rius i Taulet de Sant Joan Despí

6. MOCIONS:

6.1 Moció que presenta el grup municipal del PSC amb motiu de l’avantprojecte de Llei Orgànica amb el que el Govern espanyol pretén revisar la legislació vigent sobre salut sexual i reproductiva i la interrupció voluntària de l’embaràs.

6.2 Moció que presenta el grup municipal ICV-EUiA per a la denominació de places de la nostre ciutat.

6.3 Moció que presenta el grup municipal ICV-EUIA per a la sanció dels immobles
permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.

7. Precs i Preguntes.

Posted by: | Posted on: December 19, 2013

El sr. alcalde de Sant Joan Despí pel que fa a la Zona Blava de L’Eixample: “… surt de PARLAR, de ESCOLTAR a la gent”.

Vídeo de la quarta part del ple d’ahir, 18 de desembre. A partir del minut 2:27 el sr. alcalde aclareix la motivació de la Zona Blava en L’Eixample:

– “Es fa aquesta acció puntual perquè a vegades s’ESCOLTA als veïns …”.

– “Jo quan PARLO amb els veïns EM DIUEN, ¡carai!, Hem de fer coses perquè la Rambla es dinamitzi”

“…surt de PARLAR, de ESCOLTAR a la gent. Tot això va en funció de cada un. A vegades els que es preocupen són els que viuen a un quilòmetre de la Rambla Jujol. Em sembla perfecte, però al final estem en aquesta història. Jo ja sé que hi ha algú que vol, home!, igual vol pescar algun vot, però en fi. Les coses no es fan per pescar vots, entens? ”

Poques hores abans l’AAVV L’Eixample havia presentat 996 signatures (van passar de mil però algunes es van anul · lar) en contra de la instal · lació de la Zona Blava al barri. Signatures recollides a peu de carrer i en els comerços de la zona.

Posted by: | Posted on: December 18, 2013

Vídeo del Power Point dels pressupostos 2014 a les entitats, esquemes mentals i preguntes de mala fe.

En aquesta entrada podran veure el vídeo de les preguntes després de la presentació del Power Point dels pressupostos a les entitats de Sant Joan Despí el passat 16 de desembre de 2013. Els temes de la Zona Blava en L’Eixample i la manera de pressupostar els ingressos en aquest concepte queden definitivament explicats pel nostre màxim representant ciutadà local .

Va quedar ben clar que els que ens oposem a la Zona Blava estem en contra del medi ambient i a favor de la contaminació , que volem que la gent circuli i circuli buscant aparcament contaminant la ciutat . Aquesta és la clau de tot , la mala fe dels que pregunten sobre el destí dels nostres diners i sobre la gestió municipal .

Fa poc , a l’audiència pública del passat 11 de desembre, van preguntar al Sr . alcalde sobre el cost de l’acte privat de recepció d’entitats (veure vídeos) de la Festa Major (encara que no aparegués en cap programa ) . Per al Sr. alcalde , preguntar això ho va interpretar com que qui preguntava volia privar de Festa Major a la ciutat . Ara tot quadra , des d’aquest marc mental és lògic deduir i argumentar que qui pregunta sobre la instal · lació de la Zona Blava al seu barri el que vol és contaminar , fins i tot es va mostrar sorprès per la pregunta . No, si la resposta cau pel seu propi pes , és impecable .

Millor que ningú pregunti si hi ha algú que hagi tingut més facilitat per aconseguir feina en funció de la seva militància o acostament a un partit polític determinat , fet bastant improbable a Sant Joan Despí , potser pugui ser acusat d’anar en contra de la creació d’ocupació i d’atacar als aturats , en el millor dels casos . Ja seria mal fe preguntar !

Facebook: Manuel Ruiz Casanellas

Twitter: @MRuizCasanellas

Posted by: | Posted on: December 14, 2013

Pressupostos por partidas de Sant Joan Despí 2014 per descarregar (esborrany).

Per gentilesa de Manuel López, del PP de Sant Joan Despí, els podem oferir la possibilitat de descarregar-se la proposta de pressupostos que serà votada en el nostre ple municipal. No és el power point que es va presentar en l’audiència pública celebrada aquesta setmana, són uns documents més elaborats.
01. Memòria de l’Alcaldia
10. Ingressos _ Resum per capítols
11. Ingressos _ Detall per econòmics
20. Despeses _ Resum per capítols
21. Despeses _ Resum per orgànics
22. Despeses _ Resum per polítiques
23. Despeses_ Detall per económics
24. Despeses _ Detall per grups de programes
30. Pla d’Inversions i finançament 2014

Posted by: | Posted on: December 13, 2013

Vídeos de les preguntes a l’Audiència pública de Sant Joan Despí. 11-12-13.

La ciutat.
09.12.2013
L’Ajuntament de Sant Joan Despí presenta en audiència pública la proposta de pressupost de 2014.

L’alcalde de Sant Joan Despí presentarà dimecres, 11 de desembre, la proposta de l’equip de govern per al pressupost municipal de l’Ajuntament de la ciutat per a 2014. Entitats i ciutadania en general podran conèixer de primera ma les línies generals dels comptes públics de l’administació municipal per a l’any vinent.

La sala d’actes de l’Àrea de Serveis a la Persona serà l’escenari de la presentació de la proposta de Pressupost municipal que ha elaborat el govern municipal per a l’any vinent. Abans de la presentació al Ple de la Corporació, l’alcalde, Antoni Poveda, detallarà a entitats i ciutadania en general les principals línies dels comptes públics de l’Ajuntament per al proper exercici.

Aquesta audiència pública tindrà lloc el proper dimecres, 11 de desembre, a partir de les 18.30 hores, a la sala d’actes de l’Àrea de Serveis a la Persona, situada a l’avinguda de Barcelona número 41. Amb aquest acte obert es pretén informar i respondre els dubtes que generi el pressupost municipal de l’Ajuntament de la ciutat. L’endemà, a més, es realitzarà el Xat del Pressupost on, de manera ‘on line’, l’alcalde respondrà qüestions relacionades amb els comptes municipals de 2014.

Posted by: | Posted on: October 11, 2013

Societat Justa Despí (S.J.D.) Vídeo del ple del 10 d’octubre de 2013 a Sant Joan Despí.

 

Posted by: | Posted on: October 10, 2013

Avui ple a Sant Joan Despí retransmés en directe per Societat Justa Despí (S.J.D.)

Avui dijous, a les 20:00 h se celebra ple ordinari a l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Si voleu seguir el ple en directe ho podeu fer a través del següent enllaç.

http://www.societatjustadespi.com/ver-plenos-en-directo/

Sesió ordinaria del Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

Lloc i hora: Ajuntament de Sant Joan Despí. Dijous 10 d’octubre a les 20 hores.

Resum:
Sessió ordinària del Ple municipal de l’Ajuntament al què es debatran i, si s’escau, aprovaran els temes que figuren a l’ordre del dia.

CONVOCATÒRIA AJUNTAMENT PLE
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta anterior de la sessió ordinària del 26 de setembre de 2013.

2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia.
ÁREA DE SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ DEL TERRITORI

3.- Aprovació del text refós de la Modificació Puntual del Pla Especial de canvi de qualificació i reforma interior del sector de Pla del Vent.

4.- Donar compte de la Resolució 135/2013 de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), a la que es desestima el recurs especial en matèria de contractació interposat per l’empresa PAU, SA contra l’acte d’adjudicació del contracte del servei de manteniment i conservació de les zones enjardinades municipals i de l’esporga de l’arbrat de la via pública de Sant Joan Despí, així com la Resolució d’Alcaldía del 27 de setembre i de l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de setembre.

5.- Proposta de fixació de les dues festes locals per a l’any 2014.
ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

6.- Ratificació del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la pròrroga del Pla Local de Joventut de Sant Joan Despí (Connecta).

PART DE CONTROL
7- Mocions.

 

Posted by: | Posted on: October 6, 2013

Societat Justa Despí (S.J.D.) a la Fira d’entitats de Sant Joan Despí.

Ahir dissabte, alguns membres de Societat Justa Despí (SJD) vam estar a la Fira d’entitats de Sant Joan Despí. La nostra presència va ser testimonial, ens van limitar a repartir modestament el nostre butlletí “Ese-Jota-Dé” a peu de carrer.

No entenem com és possible que en altres ciutats la Fira d’entitats estigui realment oberta a TOTES les entitats, inclosos els partits polítics locals, igual que succeeix en altres localitats com ara Esplugues de Llobregat. Si allà hi ho permet el govern local liderat pel PSC, per què a Sant Joan Despí es dóna aquesta circumstància?

 

Posted by: | Posted on: May 15, 2013

És èticament admissible, sostenible, eficient i imprescindible aquest desplegament popagandístic municipal a Sant Joan Despí?

En temps com els que corren, ara més que mai, la gestió pública ha de prioritzar la despesa dels nostres diners en alló realment necessari. Una cosa és informar i una altra molt diferent és el que passa a l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Els 352.584 € (58.665.189 pessetes) pressupostats per a 2013 en el concepte; INFORMACIÓ, DIFUSIÓ, PUBLICITAT, PROPAGANDA, EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ semblen excessius (veure informació a la pàgina de Societat Justa Despí).

Avui, bussejant per internet he anat a parar a una pàgina web amb notícies relatives a la nostra comarca i l’Hospitalet. La informació dels diferents municipis es pot filtrar a través de l’etiqueta corresponent. A la pàgina de cada municipi hi ha -no en totes- però és freqüent, alguna publicitat institucional que cada Ajuntament ha tingut a bé pagar. Això sí, la publicitat del Bicibox apareix permanentment en diversos llocs independentment de la pàgina en la que entrem. Per bicibox que no quedi. Desconec qui o qui són els accionistes d’aquest mitjà de comunicació en concret però han d’estar molt contents amb els Ajuntaments del Baix Llobregat, l’Hospitalet i l’Entitat Metropolitana del Transport. Aconseguir anunciants no és fàcil i aquesta pàgina sembla que els obté amb relativa facilitat. El cas és que quan clico a la pàgina de Sant Joan Despí em trobo amb aquesta publicitat institucional pagada per tots:

– Per Sant Joan Despí mou-te en bici. (Clicant el banner no anem a la pàgina que hauria informar-nos relativa al mateix. Està enllaçat amb la pròpia pàgina del mitjà informatiu; http://elfar.cat/)

– Vols Treballar al mercat? Ara tens una bona oportunitat de negoci. Parades lliures als mercats municipals de Sant Joan Despí. (Clicant el banner no anem a la pàgina que hauria informar-nos relativa al mateix. Està enllaçat amb la pròpia pàgina del mitjà informatiu; http://elfar.cat/)

– Poliesportius municipals de Sant Joan Despí. La millor manera de fer esport. Matrícula gratuïta al febrer i març. (Estem al maig, pel que estem pagant una publicitat caduca i inútil, per tant, tirant literalment els diners). (Clicant el banner no anem a la pàgina que hauria informar-nos relativa al mateix. Està enllaçat amb la pròpia pàgina del mitjà informatiu; http://elfar.cat/)

– Si treballes a Sant Joan Despí no perdis ni un minut a aparcar. Tens un aparcament de dilluns a divendres de 7 a 20 hores per 30 euros al mes. (Clicant el banner arribem a la pàgina de l’Ajuntament de Sant Joan Despí on podem informar-nos de tema)

– Sant Joan Despí Aixeca el Teló. Programació de teatre i espectacles. (Clicant el banner no anem a la pàgina que hauria informar-nos del relativa al mateix. Està enllaçat amb la pròpia pàgina del mitjà informatiu; http://elfar.cat/)

– Matriculació curs 2013-2014. Sant Joan Despí escola de futur. Escoles i instituts de la ciutat: ensenyament de qualitat a totes les etapes. (Informació caduca, ja que els terminis ja s’han esgotat. Novament estem tirant els diners públics anunciant una cosa que ja no té sentit anunciar, i menys pagar per ser anunciat). (Clicant el banner no anem a la pàgina que hauria informar-nos relativa al mateix. Està enllaçat amb la pròpia pàgina del mitjà informatiu; http://elfar.cat/)

– Despíesport. (Clicant al banner anem a la pàgina de Despiesport)

– Promodespí. (Enllaçat a la pàgina de Promodespí)

– SJD Jove. (Clicant el banner accedim a la pàgina de Despí Jove)

– Centre Jujol Can Negre. (Enllaçat amb la pàgina de l’Ajuntament)

– Per Sant Joan Despí mou-te en bici. (Enllaçat amb la pàgina de l’Ajuntament)

Alguns pensaran que la informació, la difusió i la propanganda són importants. Pot ser, però MOLT RELATIVAMENT. El que no es pot èticament fer és arribar a l’excés, i menys a la cojuntura actual. Em sembla que èticament ni és admissible, ni sostenible, ni eficient i, ni molt menys, imprescindible.

Bé, opinions n’hi haurà per a tots els gustos. Però sé de persones que aquest desplegament publicitari li sembla si més no èticament reprovable.f11f12f13f14     f15f16f17

CIUTADÀ DE SANT JOAN DESPÍ

Facebook: Manuel Ruiz Casanellas

Twitter: @MRuizCasanellas

 

Posted by: | Posted on: May 10, 2013

Vídeo: Societat Justa Despí (S.J.D.) retransmet en directe a través de la seva pàgina web el ple de Sant Joan Despí.

A Societat Justa Despí (S.J.D.) ens vam proposar des d’un primer moment procurar la màxima transparència real en tot el relatiu a la gestió municipal com, per descomptat, al que es refereix a nosaltres mateixos. En aquesta línia ahir vam posat en marxa una iniciativa pionera a la nostra ciutat; vam realitzar la primera retransmissió en directe d’un ple de Sant Joan Despí per internet. El so no ha estat prou bo, tot cal dir-ho. Però volem fer les coses, volem buscar solucions i no només excuses, volem obrir camins nous en molts sentits; transparència real, representació, participació, exercici de ciutadania, eficiència de recursos, … Tot és començar i nosaltres vam començar el passat 28 de novembre.

 

Posted by: | Posted on: May 3, 2013

Instància presentada a l’Ajuntament de Sant Joan Despí perquè la ciutadania pugui seguir els plens amb més exactitud.

Text de la instància presentada per Societat Justa Despí (S.J.D.) a l’Ajuntament de Sant Joan Despí el 2 de maig de 2013 per que la ciutadania pugui seguir amb més exactitud el desenvolupament dels plens municipals.

Exposo:

Darrerament l’interès per assistir als plens municipals ha crescut molt. La inquietud ciutadana per saber què és el que fan els nostres representants queda reflectida cada segon dijous de mes a la nombrosa assistència que registra el nostre ple municipal. És una cosa que tots hem de celebrar sobretot en un temps on la distància i desconfiança entre la ciutadania i els seus representants polítics és preocupantment creixent.

Els activistes del 15-M a la nostra ciutat han donat molts passos en el sentit de dotar de més transparència la gestió municipal. Van fer una campanya per reclamar la publicació dels pressupostos complets a la pàgina web de l’Ajuntament. El resultat va ser que els pressupostos del 2013 estan penjats actualment amb molt més detall que quan es van presentar inicialment a la pàgina. A més, des de fa diverses sessions, graven en vídeo els plens municipals i més tard els pugen a internet. Això últim amb el silenci atorgant del nostre alcalde, per la qual cosa el felicitem i ens hem de felicitar tots. Altres alcaldes es mostren intolerants quan veuen una càmera en un ple i ordenen aturar la gravació o directament fan fer fora de la sala a la persona que exercita el seu dret de filmar un ple públic. L’associació APTA també assisteix habitualment a les sessions. Molts altres ciutadans també ho fan.

No obstant això moltes coses se’ns escapen als presents -per no dir la majoria- durant el desenvolupament d’un ple. En el mateix es debaten i voten dictàmens, propostes i mocions, però el seu contingut només el coneixen del tot els partits polítics amb representació plenària. La resta d’assistents ens quedem en els titulars i en les petites explicacions / resums que es donen en veu alta, en tot cas insuficients. Efectivament, bastant després de la celebració dels plens, es publiquen les actes amb una informació molt més detallada, però del que es tracta és que es pugui saber amb exactitud el que es vota en cada moment i en temps real. Pensem que és un dret de la ciutadania i en defensa de la mateix presentem aquesta instància.

Sol · licito:

És per això que des de Societat Justa Despí (SJD) proposem i demanem al govern municipal que procuri les actuacions necessàries perquè, igual que s’han penjat els pressupostos municipals en diversos documents pdf a la pàgina web de l’Ajuntament sense per això haver cap inconvenient , es faci el mateix amb els dictàmens, propostes i mocions que es presenten en cada ple abans de la celebració pública dels mateixos. A la mateixa pàgina i alhora que es publica a la web de l’Ajuntament la convocatòria de cada ple, proposem linkejar els documents relatius al que es parlarà al mateix, de manera que qui tingui interès en saber el que passa realment en la gestió municipal tingui la possibilitat de fer-ho en millors condicions.

Estem segurs que per bé de la transparència real que ha de regir tota actuació pública, atendran vostès aquesta petició, pel que els mostrem el nostre agraïment i els avancem la nostra felicitació.

 

Posted by: | Posted on: October 20, 2012

6. Transparència real.

S.J.D. farà especial recalcament en la promoció de la transparència en la gestió municipal. Per a això serà el primer a aplicar aquest criteri en la seva pròpia acció i gestió. Tot ciutadà té dret a saber en què es gasta els seus diners i a qui o a els qui beneficien les concessions d’obres, llicències, serveis i llocs de treball que es procuren des del govern municipal i amb quins procediments. Tractarem que el que es pugui legalment difondre, tingui la major difusió pública possible. En la mateixa línia insistirem en l’ús de les noves tecnologies per fer arribar a la ciutadania tot el concernent a la gestió del nostre Ajuntament. Així mateix, insistirem en l’oportunitat de la transmissió en directe per internet dels plens municipals, quedant els arxius dels mateixos accessiblement penjats a la pàgina Web municipal.