Vídeos

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: June 13, 2015

Vídeo de la constitució plenaria de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 2015-2019.

Posted by: | Posted on: April 12, 2015

Vídeo de la carpa informativa de Societat Justa Despí (S.J.D.). Plaça de l’Ermita de Sant Joan Despí. 11 d’abril de 2015.

Vídeo de la carpa informativa de Societat Justa Despí (S.J.D.). Plaça de l’Ermita de Sant Joan Despí.

Posted by: | Posted on: April 5, 2015

Vídeos de la presentació de Societat Justa Despí (S.J.D.) per les eleccions municipals de 2015 a Sant Joan Despí. (28/03/2015).

Vídeo-MENÚ Acte de Presentació de Societat Justa Despí (S.J.D.)

Acte de Presentació Societat Justa Despí (S.J.D.) 1/3 Manuel Ruiz Casanellas.

Acte de Presentació Societat Justa Despí (S.J.D.) 2/3 Josep Andreu García Cuestas.

Acte de Presentació Societat Justa Despí (S.J.D.) 3/3. Mari Carmen García Moya.

Posted by: | Posted on: January 15, 2015

Vídeo recopilatori 2012-2014 de vídeo de Societat Justa Despí (S.J.D.).

Des de la seva fundació, el 28 de novembre de 2012, Societat Justa Despí (S.J.D.) ha estat molt actiu en tot el relatiu a Sant Joan Despí i a la seva pròpia tasca. Aquest vídeo recopilatori és mostra. Amb ell volem donar de nou les GRÀCIES a tot els nostres companys, simpatitzants i veïns de la nostra ciutat en general.

Posted by: | Posted on: December 30, 2014

Vídeo de la segona participació de Societat Justa Despí (S.J.D.) a la Ràdio-Marató de Ràdio Despí.

De nou, Societat Justa Despí (S.J.D.) va participar en la Ràdio-Marató que cada any organitza Ràdio Despí amb la inestimable col·laboració de la Creu Roja local. Volem felicitar a l’organització per la seva extraordinària tasca.

Posted by: | Posted on: December 30, 2014

Societat Justa Despí (S.J.D.) us desitja Bones Festes i Bon Any nou a tot Sant Joan Despí.

Societat Justa Despí (S.J.D.) us desitja Bones Festes i Bon Any nou a tot Sant Joan Despí.

Posted by: | Posted on: December 21, 2014

Societat Justa Despí (S.J.D.) Ple extraordinari del 19 de decembre de 2014 a Sant Joan Despí.

ORDRE DEL DIA
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ DEL TERRITORI
1.- Dictamen de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals.
 
2.- Dictamen sobre l’aprovació del pressupost general per a l’any 2015 (Ajuntament i ADSA).
 
3.- Dictamen d’aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’any 2015.
 
4.- Dictamen d’aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per a l’any 2015.
Primera part.

Segona part.

Tercera part.

Vídeo-Menú.

Posted by: | Posted on: December 13, 2014

Vídeo de l’entrevista a representants de Societat Justa Despí (SJD) al programa Boca Orella de Ràdio Despí. 12 de decembre de 2014.

Vídeo de l’entrevista que el programa Boca Orella de Ràdio Despí va tenir la gentilesa de realitzar-nos el 12 de desembre de 2014 a dos representants de Societat Justa Despí (S.J.D.); Josep Andreu García Cuestas i Manuel Ruiz Casanellas.

Posted by: | Posted on: December 10, 2014

Vídeo de les preguntes de Societat Justa Despí (S.J.D.) a l’audiència pública del 9 de decembre de 2014 a Sant Joan Despí.

Vídeo de les preguntes que vam fer des Societat Justa Despí (S.J.D.) a l’audiència pública del 9 desembre 2014 en relació al poc detall de les partides pressupostàries per a 2015.

Posted by: | Posted on: December 10, 2014

Societat Justa Despí (S.J.D.) Vídeos de la audiència pública del 9 de decembre de 2014 a Sant Joan Despí.

Vídeos de l’audiència pública del 9 de desembre a Sant Joan Despí.

Primera part.

Segona part.

Tercera part.

Vídeo-Menú.

Posted by: | Posted on: November 30, 2014

Vídeo de l’Aperitiu-SEGON ANIVERSARI de Societat Justa Despí (S.J.D.).

Avui hem celebrat el nostre SEGON ANIVERSARI. Des Societat Justa Despí no podem dir una altra paraula que GRÀCIES … GRÀCIES a tots els afiliats, simpatitzants i amics de Societat Justa Despí, GRÀCIES a tots els companys d’altres formacions polítiques que han tingut la generositat d’acompanyar-nos en el nostre segon aniversari, GRÀCIES al personal del Bar Cafeteria ADN, GRÀCIES als que no han pogut estar presents però haguessin volgut assistir, GRÀCIES, GRÀCIES …. MIL GRÀCIES a tots!!!

Posted by: | Posted on: November 28, 2014

Societat Justa Despí (S.J.D.) celebrarà el seu segon aniversario en un Aperitiu-ANIVERSARI.

Aquest diumenge 30 de novembre Societat Justa Despí (S.J.D.) celebrarà el seu segon aniversari al Bar Cafeteria ADN (C / Major, 54). S.J.D. es va fundar el 28 de novembre de 2012. Han estat dos anys de treball humil i constant prioritzant els interessos dels ciutadans de Sant Joan Despi i de la pròpia ciutat. Per reservar podeu enviar un correu electrònic a info@societatjustadespi.com, un missatge privat a través de Facebook o Twitter o bé confirmar al esdeveniment de Facebook donant-li a Assistiré. Seria un plaer que ens ajudéssiu a bufar les nostres primeres dues espelmes. Os esperem per celebrar-ho!

Posted by: | Posted on: November 16, 2014

Societat Justa Despí (S.J.D.) Vídeos del ple del 13 de novembre de 2014 a Sant Joan Despí.

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 9 d’octubre de 2014 i de la extraordinària del 28 d’octubre de 2014.
2.- Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.
ÁREA DE SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ DEL TERRITORI
3.- Dictamen per donar compte al Ple del compliment de les condicions d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i manteniment de la regla de la despesa corresponent al tercer trimestre de 2014.
4.- Dictamen d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 13/2014 de suplement de crèdit per aplicació del romanent de tresoreria obtingut a 31 de desembre de 2013.
5.- Dictamen d’aprovació de modificació del contracte dels serveis d’atenció educativa i altres de caràcter complementari o accessori de la xarxa municipal d’escoles bressol consistent l’adequació del nombre d’aules obertes per a la prestació del servei al resultat del procés de matriculació corresponent al curs 2014/2015.
6.- Dictament d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Despí al sistema d’adquisició centralitzada del Consori Català per Desenvolupament, per tal de poder efectuar l’adquisició de bens i la contractació de serveis a través de la seva Central de compres.
7.- Dictamen per donar conformitat al Text Refós de la Modificació Puntual del P.G.M. a l’àmbit de l’antiga fàbrica Metalarte a l’av. de Barcelona i el carrer Rius i Taulet de Sant Joan Despí i sotmetre el mateix a informació pública.
8.- Dictamen d’aprovació de supressió del lloc de treball de vicesecretària de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
9.- Dictamen acord per garantir i protegir els Drets Humans i els Drets comuns d’aigua, llum i gas sol·licitada per diverses entitats.
10.- Proposta d’aprovació del MANIFEST DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA EXERCIDA CONTRA LES DONES.
PART DE CONTROL
11- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
11.1.- Moció presentada pel grup municipal de CiU de rebuig als pressupostos generals de l’Estat Espanyol.
11.2.- Moció presentada pel grup municipal de CiU de rebuig a la indemnització amb fons públics del projecte Castor.
11.3.- Moció presentada pel grup municipal del PSC en defensa i suport als clubs esportius de base.
11.4.- Moció presentada pel grup municipal de CiU de rebuig a la impugnació i suspensió de la normativa sobre la pobresa energètica.
12.- Precs i preguntes.

Vídeo-MENÚ.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/ushGkyAQAqY” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Primera parte.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/iwDrbZ3XhiY” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Segona part.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/vaYbfoahAw8″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Tercera part.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/s8ZkR1ZdtDw?list=UUpA-sd8M5mm6eNyVJBm1iiw” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Posted by: | Posted on: November 1, 2014

Societat Justa Despí (S.J.D.) Vídeo del ple extraordinari del 28 d’octubre de 2014 a Sant Joan Despí.

ORDRE DEL DIA.
ÁREA DE SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ DEL TERRITORI.
-Dictamen d’aprovació de l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2015.

-Dictamen sobre la numeració de l’avinguda de l’Onze de Setembre.

Posted by: | Posted on: October 10, 2014

Societat Justa Despí (S.J.D.) Vídeo-MENÚ del ple del 9 d’octubre de 2014 a Sant Joan Despí.


ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
-Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 18 de setembre de 2014.

-Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

ÁREA DE SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ DEL TERRITORI
-Dictamen d’aprovació de la pròrroga del contracte que té per objecte la concessió administrativa dels serveis municipals de recollida de residus sòlids urbans i neteja del municipi de Sant Joan Despí, i la seva modificació d’acord amb les causes previstes en el mateix.

-Dictamen de ratificació del requeriment presentat al Departament d’Ensenyament pel pagament del cofinançament de les escoles bressols i facultar a l’Alcaldia per interposar, en els seus cas, els recursos administratius i judicials que procedeixin.

-Dictamen per donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern Local de 29 de setembre de 2014 on es determinen les festes locals per al municipi de Sant Joan Despí del 2015.

PART DE CONTROL
MOCIONS
-Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA de Sant Joan Despí per la derogació del Decret Llei 2/2014, de 10 de juny, de modificació de la llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’AMB.

-Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA de Sant Joan Despí sobre el dret de remuneració als autors i autores pels préstecs de les seves obres realitzades a les biblioteques.

-Moció conjunta presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA i CIU de l’Ajuntament de Sant Joan Despí sobre el futur polític de Catalunya donant suport a la consulta dins el marc legal.

-Precs i Preguntes.

Primera part.

Segona part.

Tercera part.

Posted by: | Posted on: September 19, 2014

Societat Justa Despí (S.J.D.) vídeo del ple ordinari del 18 de setembre de 2014 a Sant Joan Despí.


PART RESOLUTIVA.
1.- Aprovació de les actes de sessió ordinària de data 10 de juliol de 2014, i de les sessions extraordinàries de 24 de juliol de 2014 i de 5 de setembre de 2014.
2.- Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.
ÁREA DE SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ DEL TERRITORI I COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
3.- Dictamen per donar conformitat al text refós del pla especial d’adequació de normativa del polígon industrial Fontsanta a Sant Joan Despí redactat pels serveis tècnics municipals.
4.- Dictamen per donar compte al Ple del compliment de les condicions d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i manteniment de la regla de la despesa corresponent al segon trimestre de 2014.
5.- Dictamen d’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal d’Adaptació de Condicions d’Edificació al Polígon Industrial Fontsanta de Sant Joan Despí.
6.-Dictamen d’aprovació del compte general (Ajuntament de Sant Joan Despí i Societat Mercantil Municipal ADSA) corresponent a l’ exercici de 2013.
ÁREA DE SERVEIS A LA PERSONA.
7.- Dictamen d’aprovació inicial del reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí.
8.- Dictamen declaració institucional de Sant Joan Despí com a Ciutat Solidària amb l’Alzheimer.
9.- Precs i preguntes.

Posted by: | Posted on: September 5, 2014

Societat Justa Despí (S.J.D.) vídeo del ple extraordinari del 5 de setembre de 2014 a Sant Joan Despí.

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ DEL TERRITORI.
Dictamen d’adjudicació del contracte que té per objecte la prestació se serveis esportius i altres serveis de caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal a Sant Joan Despí.

Posted by: | Posted on: July 24, 2014

Societat Justa Despí (S.J.D.) Assemblea de la AAVV Les Planes de Sant Joan Despí. Informació sobre la implantació de les zones blava i verda. 23 juliol 2014.

Societat Justa Despí (S.J.D.) Vídeo-menú Assemblea de la AAVV Les Planes. 23 juliol 2014.

Primera part.

Segona part.

Tercera part.

Posted by: | Posted on: July 15, 2014

Vídeos de la Carpa-Barbacoa de Societat Justa Despí (S.J.D.).

El 12 de juliol Societat Justa Despí (SJD) va organitzar un doble esdeveniment; una carpa-barbacoa. De 11:00 h a 13:00 h vam estar al carrer Bon Viatge cantonada amb Baltasar d’Espanya ia partir de les 13:30 h vam gaudir d’una més que agradable barbacoa a Torrelles de Llobregat. Moltes GRÀCIES a tots!

Posted by: | Posted on: July 11, 2014

Vine a la CARPA-BARBACOA de Societat Justa Despí (S.J.D.) el dissabte 12 de juliol.

Societat Justa Despí (S.J.D.) t’espera a la seva CARPA-BARBACOA el proper dissabte dia 12 de juliol. Estarem a Bon Viatge cantonada amb Baltasar d’Espanya (11:00h-13:00h) i al “Parc Les Camanyes” de Torrelles de Llobregat (13:30h-19:00h). Més informació al corresponent esdeveniment de Facebook.