Vídeo del pleno del 13 junio de 2013 en el Ayuntamiento de Sant Joan Despí.

Posted by: | Posted on: junio 14, 2013

Vídeo del pleno del 13 de junio de 2013 que se pudo ver en directo a través de nuestra página web y de nuestro perfil de bambuser.com

CONVOCATORIA AYUNTAMENTO PLE
ORDEN DEL DÍA:

PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de l’acta anterior, de la sessió ordinària de data 9 de maig de 2013.
2. Donar compte i ratificació, si s’escau, de les resolucions d’Alcaldia.
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ DEL TERRITORI
3.- Dictamen d’aprovació de l’acta de desacord de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.
4.- Dictamen d’aprovació provisional del Pla especial de fixació d’usos de serveis higiènics i bar amb servei de mejars al parc urbà metropolità Fontsanta.
5.- Dictamen de ratificació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la Federació Catalana de Tennis de resolució per mutu acord del conveni de cessió d’ús de les instal·lacions esportives del carrer Sant Martí de l’Erm 30.
6.- Dictamen d’aprovació d’expedient de modificació de crèdit en el pressupost general de 2013.
PART DE CONTROL
7.- Moció presentada pel grup municipal del PSC a favor d’un comerç urbà de qualitat i arrelat a la ciutat.
8.- Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA en defensa al propi cos i en contra de la reforma restrictiva de la llei de salut sexual i reproductiva i de l’interrupció voluntària de l’embaràs.
9.- Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA per aturar la fragmentació i privatització de l’Institut Català de la Salut (ICS) i garantir el seu caràcter d’empresa pública.
10.- Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA de rebuig a la Llei de llengües d’Aragó i en defensa dels drets lingüístics del català i l’aragonès a l’Aragó.
11.- Moció presentada pel grup municipal de CiU a favor de declarar la festa de Sant Joan com la festa nacional dels Països Catalans.
12.- Moció presentada pel grup municipal del PP per a la creació d’una comissió d’estudi per potenciar el comerç local i dinamitzar els eixos comercials.
13.- PRECS I PREGUNTES.
A continuació, per part de la Junta General de l’empresa municipal ADSA es tractarà el següent tema:
-Modificació dels estatuts de la societat mercantil Aparcamientos Despí S.A.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *